Σας διαβιβάζουμε την Ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων για πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων και αφορά την πρόσληψη 20 επαγγελματιών υγείας.

 

https://cutt.ly/N8DehrG

 

 

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται είναι:

Γενική Ιατρική ή Παθολογία, Δερματολογία-Αφροδιοσιολογία, Καρδιολογία, Μαιευτική -Γυναικολογία, Παιδιατρική, ΩΡΛ, Ψυχιατρική …

 

Η προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή έως και τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023.