Ακολουθεί το αίτημα του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν για την  εξεύρεση Παθολόγων, Πνευμονολόγων, Ιατρών ΜΕΘ, Καρδιολόγων και Γενικών Ιατρών που θα μπορούσαν να  συνδράμουν το επόμενο χρονικό διάστημα με τις αμοιβές του δημοσίου καθώς το νοσοκομείο έχει επωμιστεί το δύσκολο έργο της εφημερίας με όλες σχεδόν τις ειδικότητες στο πλαίσιο των εφημεριών του ΕΣΥ. Πατήστε εδώ