Αίτηση για την απασχόληση 4 ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, κατά πράξη και επίσκεψη στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) – ΝΠΔΔ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ξεκινά από σήμερα Τετάρτη 21-02-2024 και λήγει την Τετάρτη 6-03-2024.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ