Το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕΦΚΑ), αποτελεί τον βασικό φορέα πιστοποίηση αναπηρίας της πολιτείας. Οι πιστοποιήσεις αναπηρίας εκδίδονται κατόπιν αξιολόγησης από τριμελή επιτροπή ιατρών.

 

Προκηρύχιησαν 700 νέες θέσεις ιατρών, για την ένταξή τους στο Ειδικό Σώμα Ιατρών (ΕΣΙ) του ΚΕΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στο Ε.Σ.Ι. από 1η έως και 26 Μαΐου στην διεύθυνση https://www.efka.gov.gr/aitisi-esi . Στην επισυναπτόμενη πρόσκληση αναφέρονται αναλυτικώς οι ειδικότητες, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά κλπ. Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι ειδικότητες που εκπροσωπείτε είναι επιλέξιμες.

 

Η ένταξη στο ΕΣΙ δεν αποτελεί πρόσληψη. Η απασχόληση στο ΕΣΙ είναι παράλληλη με άλλες δραστηριότητες που έχουν οι ιατροί. Μπορούν να ενταχθούν δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι και επαγγελματίες. Ο προγραμματισμός των ραντεβού είναι ευέλικτος και βάσει της διαθεσιμότητας κάθε ιατρού. Οι αμοιβές αυξήθηκαν πρόσφατα κατά 50% και υπολογίζονται ανά αξιολογούμενο πολίτη.

 

Πατήστε εδώ