Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία έχει δημιουργήσει 17 πολυδύναμες Ομάδες Εργασίας.

1. ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας (ΟΕ Αιμοδυναμικής και Επεμβατικής Καρδιολογίας και ΟΕ Οξέων Ισχαιμικών Συνδρόμων)

2. ΟΕ Ηχωκαρδιολογίας

3. ΟΕ Απεικονιστικών Τεχνικών (ΟΕ Μαγνητικού Συντονισμού, ΟΕ Πυρηνικής Καρδιολογίας και Αξονικής Τομογραφίας Καρδιάς)

4. ΟΕ Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης

5. ΟΕ Αρτηριακής Υπέρτασης

6. ΟΕ Πρόληψης και Αποκατάστασης (ΟΕ Επιδημιολογίας, Πρόληψης και Μεταβολικού Συνδρόμου, ΟΕ Φαρμακολογίας και Καρδιαγγειακών Φαρμάκων, ΟΕ Δοκιμασίας Κόπωσης, ΟΕ Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης, ΟΕ Ποιότητας Ζωής και Ψυχοκοινωνικής Καρδιολογίας)

7. ΟΕ Βαλβιδοπαθειών, Συγγενών  Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, Πνευμονικής Υπέρτασης και Παιδοκαρδιολογίας (ΟΕ Βαλβιδοπαθειών, ΟΕ Συγγενών Καρδιοπαθειών Ενηλίκων, ΟΕ Πνευμονικής Υπέρτασης)

8. ΟΕ Καρδιακής Ανεπάρκειας

9. ΟΕ Μυοκαρδιοπαθειών, Βασικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων (ΟΕ Μυοκαρδιοπαθειών και Νοσημάτων Περικαρδίου, ΟΕ Βασικής Μεταφραστικής Έρευνας και Κληρονομικών Παθήσεων)

10. ΟΕ Αορτής και Περιφερικών Αγγείων

11. ΟΕ Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (CPR) και Εντατικής Θεραπείας

12. ΟΕ Καρδιοχειρουργικής

13. ΟΕ Νοσηλευτικής στην Καρδιολογία

14. Σύμβουλος σε θέματα Επαγγελματικής Πράξης (Πρόεδρος: Φ. Πατσουράκος)

15. ΟΕ Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων

16. ΟΕ Ψηφιακής Καρδιολογίας

17. ΟΕ Καρδιογκολογίας

 

Οι Ομάδες Εργασίες λειτουργούν κατά το παράδειγμα των αντίστοιχων ομάδων της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σκοπός αυτών των Ομάδων είναι η προώθηση της γνώσης του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνται. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιούνται κάθε έτος για 3 ημέρες και λαμβάνουν μέρος περί τους 700 'Ελληνες καρδιολόγους.

Οι εργασίες του σεμιναρίου αυτού δημοσιεύονται σε ειδικό τεύχος του Περιοδικού της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, το οποίο διανέμεται στα μέλη της Εταιρείας. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία εκδίδει διμηνιαίο περιοδικό με τον τίτλο "Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση", σε 150 σελίδες περίπου ανά έκδοση και διανέμεται σε όλα τα μέλη της Εταιρείας καθώς και στους ειδικευόμενους καρδιολόγους, νοσοκομεία, βιβλιοθήκες, κ.λ.π.

 

Αίτηση Νέου Μέλους Ομάδας ΕργασίαςREGISTRATION_WG.pdf

Την αίτηση νέου μέλους την στέλνετε μαζί με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο email  [email protected] ή στο φαξ 2107226139.