Συμφωνία (Consensus) Ειδικών για την Ορθολογική Χορήγηση των Αναστολέων της PCSK9

  Η proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) είναι μία πρωτεΐνη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών αφού έχει την ικανότητα να δεσμεύει και να επιταχύνει την αποικοδόμηση των LDL υποδοχέων ενδοκυττάρια, με αποτέλεσμα την αδυναμία ανακύκλωσής τους στην επιφάνεια του ηπατοκυττάρου και την αύξηση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο πλάσμα.

Μείωση Επανεισαγωγών – Η σημασία του Ενημερωτικού Σημειώματος Εξόδου (Εξιτηρίου) ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια

  Τα τελευταία 30 έτη έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στη διάγνωση και θεραπεία ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.1 Μια σειρά κλινικών μελετών οδήγησαν στην καθιέρωση νέων θεραπειών με επακόλουθο τη δραστική βελτίωση της επιβίωσης, τη μείωση των επανανοσηλειών και την επίτευξη ικανοποιητικής ποιότητας ζωής για τους ασθενείς.2 Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, μελέτες όπως οι VHeFTII,3 SOLVD-P,4 CONSENSUS5 και ATLAS6 εδραίωσαν τη χρήση αναστολέων του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης[…]

Ο ρόλος της Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης στην καρδιακή ανεπάρκεια

  Παναγιώτης Ξύδης Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας και Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Μονάδα Ηλεκτροφυσιολογίας Χριστίνα Χρυσοχόου Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Μονάδα Καρδιακής Ανεπάρκειας και Καρδιοαναπνευστικής Κόπωσης, Μονάδα Ηλεκτροφυσιολογίας Περίληψη H καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης (ΚΑΔΚ) αποτελεί μια από τις πιο χρήσιμες εξετάσεις στην αρχική διάγνωση, παρακολούθηση και πρόγνωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Μελέτες σε περιπατητικούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλασμα εξώθησης, heart failure with reduce ejection fraction-HFrEF[…]