ΚΑΡΠΑ (ΚαρδιοΠνευμονική Αναζωογόνηση) σε ασθενείς με covid-19. Οδηγίες και προφυλάξεις

  Γεώργιος Λάτσιος 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα Ανδρέας Συνετός 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα Αντώνιος Μαστροκωστόπουλος 1η Καρδιολογική Κλινική, Ναυτικό Νοσοκομειο Αθήνας Γεωργία Βογιατζή Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό” Παύλος Μπούνας Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας “Θριάσιο”, Ελευσίνα Γεώργιος Νικήτας Καρδιολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας Άγγελος Παπανικολάου 1η Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ΓΝΑ “Ιπποκράτειο”, Αθήνα Χαράλαμπος Παρίσης 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομειο, Λάρισα

Εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη σχολική ηλικία. Μελέτη καταγραφής γνώσεων και πεποιθήσεων των μαθητών της Θεσσαλίας. Αποτελέσματα του πρώτου έτους εκπαίδευσης.

Στο παρόν άρθρο περιγράφονται τα δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία για την εκπαίδευση των μαθητών Γυμνασίων και Λυκείων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και παράλληλα παρατίθενται τα αποτελέσματα του πρώτου έτους μελέτης των γνώσεων και πεποιθήσεων μαθητών της Θεσσαλίας στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.