Ο Ρόλος των Υπολιπιδαιμικών Συμπληρωμάτων Διατροφής στην Πρωτοπαθή Δυσλιπιδαιμία

Αν και οι στατίνες θεωρούνται ο ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας, καινοτόμες θεραπείες που βασίζονται στην κατανάλωση υπολιπιδαιμικών συμπληρωμάτων διατροφής έχουν προταθεί είτε σαν εναλλακτική θεραπεία είτε σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του υπολιπιδαιμικού διατροφικού συμπληρώματος Armolipid  σε σύγκριση με ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής βασιζόμενο στη Μεσογειακή διατροφή σε ασθενείς με πρωτοπαθή δυσλιπιδαιμία που δεν ελάμβαναν φαρμακευτική αγωγή.[…]