Αν και οι στατίνες θεωρούνται ο ακρογωνιαίος λίθος για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας, καινοτόμες θεραπείες που βασίζονται στην κατανάλωση υπολιπιδαιμικών συμπληρωμάτων διατροφής έχουν προταθεί είτε σαν εναλλακτική θεραπεία είτε σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή. Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του υπολιπιδαιμικού διατροφικού συμπληρώματος Armolipid  σε σύγκριση με ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής βασιζόμενο στη Μεσογειακή διατροφή σε ασθενείς με πρωτοπαθή δυσλιπιδαιμία που δεν ελάμβαναν φαρμακευτική αγωγή. Μελετήθηκαν συνολικά 80 άτομα ηλικίας 49±10.6 έτη με ολική χοληστερόλη >200mg/dl ή/και LDL >160mg/dl ή/και τριγλυκερίδια >150mg/dl. Με τη μέθοδο Elisa μετρήθηκαν τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης, της LDL, της HDL και των τριγλυκεριδίων στην αρχή της μελέτης και έξι μήνες μετά. Τα άτομα που έλαβαν το Armolipid είχαν στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα ολικής χοληστερόλης μετά τους έξι μήνες σε αντίθεση με τους ασθενείς που ακολούθησαν ένα πρόγραμμα υγιεινής διατροφής. Επίσης, σημειώθηκε μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων, καθώς και αύξηση της HDL, και στις δύο ομάδες, αλλά δεν ήταν στατιστικώς σημαντικές. Εν κατακλείδι, στην παρούσα μελέτη φάνηκε ότι το Armolipid δύναται να βελτιώσει το λιπιδαιμικό προφίλ μειώνοντας την ολική χοληστερόλη μετά τους έξι μήνες χορήγησης του σκευάσματος.

PDF