Η επίδραση της χορήγησης των στατινών στην καρδιαγγειακή λειτουργία των ασθενών με προοδευτικό συστηματικό σκληρόδερμα

  Βασίλειος Σπυρίδων Τσαλκάνης, Mr. Καρδιολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Νικόλαος Γαλανόπουλος, Dr. Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης Εμμανουήλ Νικόλαος Κακουδάκης, Dr. Cardiology Department, University General Hospital of Alexandroupolis, Greece Περίληψη Σκοπό της ανασκόπησης αυτής αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου των στατινών στις κλινικές εκδηλώσεις και στην αιτιοπαθογένεια του προοδευτικού συστηματικού σκληροδέρματος (ΠΣΣ). Βασίστηκε στη πληροφορία από τη βάση δεδομένων PubMed μέχρι το Μάρτιο 2020, με[…]