Βασίλειος Σπυρίδων Τσαλκάνης, Mr.
Καρδιολογικό Τμήμα ΕΣΥ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Νικόλαος Γαλανόπουλος, Dr.
Εξωτερικό Ρευματολογικό Ιατρείο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

Εμμανουήλ Νικόλαος Κακουδάκης, Dr.
Cardiology Department, University General Hospital of Alexandroupolis, Greece

Περίληψη

Σκοπό της ανασκόπησης αυτής αποτελεί η διερεύνηση του ρόλου των στατινών στις κλινικές εκδηλώσεις και στην αιτιοπαθογένεια του προοδευτικού συστηματικού σκληροδέρματος (ΠΣΣ). Βασίστηκε στη πληροφορία από τη βάση δεδομένων PubMed μέχρι το Μάρτιο 2020, με τη χρήση των λέξεων κλειδιών systemic progressive scleroderma, scleroderma, statins. Η χορήγηση στατινών σε ασθενείς με ΠΣΣ συνοδεύτηκε από ευνοϊκή επίδραση στη μικροκυκλοφορία των ασθενών μέσα από την αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων προγονικών ενδοθηλιακών κυττάρων και τη διαφοροποίησή τους σε ενδοθηλιακά κύτταρα (υπεύθυνων για την αποκατάσταση βλαβών του ενδοθηλίου) καθώς και άμεσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα με αποτέλεσμα την ανανέωσή του και την αποκατάσταση των βλαβών του και στη βελτίωση της λειτουργίας του. Συνοδεύτηκε επίσης από σημαντική μείωση της φλεγμονής [με μείωση της  C-αντιδρώσας πρωτεΐνης, C-reactive protein (CRP)], την έκφραση μορίων προσκόλλησης όπως του μεταξύ των κυττάρων μορίου προσκόλλησης-1 [intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1)], του μορίου προσκόλλησης-1 στα ενδοθηλιακά κύτταρα [vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1)] και του ενδοθηλιακού των λευκοκυττάρων μορίου προσκόλλησης-1 [endothelial leukocyte adhesion molecule-1, (E-σελεκτίνης)] τα οποία σχετίστηκαν με την διήθηση του τοιχώματος των αγγείων από φλεγμονώδη μονοκύτταρα καθώς και του παράγοντα von Willebrand  (vWF), της θρομβίνης, του συμπλέγματος θρομβίνης-αντιθρομβίνης που σχετίζονται με θρόμβωση των αγγείων. Αναφέρθηκε επίσης βελτίωση της διαμεσολαβούμενης από τη ροή του αίματος διάταση [flow-mediated dilation (FMD)] της βραχιόνιας αρτηρίας και της αγγειοδιαστολής που εξαρτάται από ενδοθήλιο (endothelium-dependent flow-mediated dilatation).

PDF