Σύνδρομο Wellens. Μια Δυσοίωνη Ηλεκτροκαρδιογραφική Εικόνα

  Tο σύνδρομο Wellens χαρακτηρίζεται απο διαταραχές του κύματος Τ στις προκάρδιες απαγωγές, κυρίως V2 – V3, σε ασθενείς με ιστορικό διαλείποντος στηθαγχικού άλγους και ασυμπτωματικούς κατα τη διάρκεια της ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής. Οι διαταραχές αυτες περιγράφονται, είτε ως βαθιά αρνητικά και συμμετρικά Τ, είτε ως διφασικά Τ με αρχικό θετικό και τελικό αρνητικό σκέλος.