Η Eπίδραση του Tρόπου και της Θέσης Βηματοδότησης της Αριστερής Κοιλίας στις Αιμοδυναμικές Παραμέτρους και στις Παραμέτρους Συστροφής και Παραμόρφωσης της Αριστερής Κοιλίας

  Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εξεύρεση μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους και/ή θέσεις βηματοδότησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις της τεχνητής καρδιακής διέγερσης στη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας (ΑΚ). Η αμφικοιλιακή ή η βηματοδότηση της ΑΚ έχουν προταθεί ως κατάλληλη επιλογή για ασθενείς με προϋπάρχουσα δυσλειτουργία της ΑΚ οι οποίοι έχουν ανάγκη κοιλιακής βηματοδότησης, επειδή είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν περαιτέρω επιδείνωση[…]