Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εξεύρεση μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους και/ή θέσεις βηματοδότησης προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να ελαχιστοποιηθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις της τεχνητής καρδιακής διέγερσης στη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας (ΑΚ). Η αμφικοιλιακή ή η βηματοδότηση της ΑΚ έχουν προταθεί ως κατάλληλη επιλογή για ασθενείς με προϋπάρχουσα δυσλειτουργία της ΑΚ οι οποίοι έχουν ανάγκη κοιλιακής βηματοδότησης, επειδή είναι πολύ πιθανό να αναπτύξουν περαιτέρω επιδείνωση της λειτουργίας της ΑΚ μετά από βηματοδότηση της κορυφής της δεξιάς κοιλίας (ΔΚ).1-3

PDF