Παράμετροι λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας ως προγνωστικοί δείκτες ανάπτυξης ανεπάρκειας δεξιάς κοιλίας μετά από εμφύτευση συσκευής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας – Προκαταρκτικά δεδομένα

  Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και το συνεχώς αυξανόμενο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, το προσδόκιμο επιβίωσης, την ελάττωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, τη βελτίωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση στην εξέλιξη της νόσου των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, η εμφύτευση των συσκευών υποβοήθησης αριστερής κοιλίας γνωρίζει όλο και πιο διαδεδομένη χρήση σε ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια από έκπτωση λειτουργίας της αριστερής κοιλίας.[…]