Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και το συνεχώς αυξανόμενο κλινικό και ερευνητικό ενδιαφέρον για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, το προσδόκιμο επιβίωσης, την ελάττωση των επανεισαγωγών στο νοσοκομείο, τη βελτίωση των συμπτωμάτων και τη βελτίωση στην εξέλιξη της νόσου των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια, η εμφύτευση των συσκευών υποβοήθησης αριστερής κοιλίας γνωρίζει όλο και πιο διαδεδομένη χρήση σε ασθενείς με προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια από έκπτωση λειτουργίας της αριστερής κοιλίας.

 

Ωστόσο, η εμφύτευση ΣΥΑΚ αποτελεί μια επέμβαση η οποία συνοδεύεται από υψηλό κίνδυνο και υψηλό κόστος και απαιτεί προσεκτική επιλογή των ασθενών ο οποίοι θα επωφεληθούν περισσότερο με το μικρότερο δυνατό κίνδυνο.

 

Μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές των ΣΥΑΚ είναι η ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας ενώ η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική. Απότοκο της ανεπάρκειας της δεξιάς κοιλίας είναι η ελαττωμένη επιβίωση, μεγαλύτερη χρήση πόρων με μακρύτερη παραμονή σε μονάδα εντατικής θεραπείας, χρήση ινοτρόπων, χρήση συσκευών υποβοήθησης δεξιάς κοιλίας και τελικά χειρότερη ικανότητα προς άσκηση και ποιότητα ζωής.

 

Επομένως, εύλογα δημιουργήθηκε η ανάγκη ανάπτυξης προγνωστικών μοντέλων τα οποία θα εντόπιζαν προεγχειρητικά, με ικανοποιητική ακρίβεια, την πιθανότητα ανάπτυξης ανεπάρκειας δεξιάς κοιλίας μετά από εμφύτευση συσκευής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας.

 

Στόχος της μελέτες μας είναι να αξιολογήσει τις υπερηχοκαρδιογραφικές παραμέτρους λειτουργικότητας της δεξιάς κοιλίας ως δείκτες για την πρόβλεψη ανάπτυξης ανεπάρκειας δεξιάς κοιλίας και της ποιότητας ζωής μετά από εμφύτευση συσκευής υποβοήθησης αριστερής κοιλίας.

PDF