Πόσο ασφαλή είναι τα φάρμακα διακοπής καπνίσματος;

  H συνήθεια της “ψυχαγωγικής” εισπνοής καπνού παραγόμενου από την αργή καύση αποξηραμένων φύλλων του ομώνυμου φυτού – κοινώς κάπνισμα – έχει ιστορικά τις ρίζες της στους ιθαγενείς της Αμερικανικής ηπείρου, στον δε Ευρωπαϊκό χώρο εισήλθε και εξαπλώθηκε κατά τους πέντε τελευταίους αιώνες. Το κάπνισμα επικράτησε στον ανδρικό κατ΄αρχήν πληθυσμό και έγινε μέρος της καθημερινότητας, εκλαμβανόμενο ως μια ευχάριστη και απολύτως φυσιολογική συνήθεια.