Στένωση της αορτικής βαλβίδας στον ογκολογικό ασθενή μετά ακτινοβόληση και συνύπαρξη πορσελανοειδούς αορτής: Tο μέλλον ανήκει στη διαδερμική αντικατάσταση

Παρουσίαση περιστατικού διαδερμικής αντιμετώπισης μετακτινικής αορτικής στένωσης σε ασθενή με ιστορικό κακοήθειας και συνύπαρξη πορσελανοειδούς αορτής. Παράλληλα ανασκοπείται η τρέχουσα βιβλιογραφία.