Παρουσίαση περιστατικού διαδερμικής αντιμετώπισης μετακτινικής αορτικής στένωσης σε ασθενή με ιστορικό κακοήθειας και συνύπαρξη πορσελανοειδούς αορτής. Παράλληλα ανασκοπείται η τρέχουσα βιβλιογραφία.

PDF