Κοστολόγηση Νέων Εξετάσεων και Κλειστός Προϋπολογισμός ΕΟΠΥΥ

  Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ το κατεξοχήν πρόβλημα που υπήρχε ήταν η υποχρηματοδότηση του. Έτσι λοιπόν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης εφαρμόστηκε ο κλειστός προϋπολογισμός σε αντίστοιχες ομάδες παροχής υπηρεσιών και φυσικά σε αυτούς που παρέχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Σε αυτούς τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) από το 2014 διατίθεται το συνολικό ποσό των 328.100.000 € πέραν του οποίου απαιτείται από[…]