Από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας του ΕΟΠΥΥ το κατεξοχήν πρόβλημα που υπήρχε ήταν η υποχρηματοδότηση του. Έτσι λοιπόν για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης εφαρμόστηκε ο κλειστός προϋπολογισμός σε αντίστοιχες ομάδες παροχής υπηρεσιών και φυσικά σε αυτούς που παρέχουν πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας. Σε αυτούς τους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) από το 2014 διατίθεται το συνολικό ποσό των 328.100.000 € πέραν του οποίου απαιτείται από τον ΕΟΠΥΥ, αφενός μεν οι συμβεβλημένοι φορείς να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αφετέρου όμως να μην πληρώνονται. Αυτό γίνεται μέσω του clawback ενός όρου που μπήκε στη ζωή μας και με τον οποίο βάσει ενός τύπου, στο σύνολο του αιτούμενου ποσού από όλους τους φορείς ΠΦΥ πάνω από τον κλειστό προϋπολογισμό (328.100.000), βρίσκεται πόσο συμμετέχει κάθε φορέας και το ποσό αυτό ο ΕΟΠΥΥ ζητάει να επιστραφεί ή το συμψηφίζει με μελλοντικές οφειλές.

PDF