Προθεραπεία με ιβαμπραδίνη σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε αξονική στεφανιογραφία (CCTA)

Για την αύξηση της διακριτικής ικανότητας της αξονικής στεφανιογραφίας (CCTA) και την αποφυγή artifacts είναι απαραίτητη η μείωση της καρδιακής συχνότητας σε επίπεδα