Για την αύξηση της διακριτικής ικανότητας της αξονικής στεφανιογραφίας (CCTA) και την αποφυγή artifacts είναι απαραίτητη η μείωση της καρδιακής συχνότητας σε επίπεδα <60 bpm. Αυτό γίνεται κυρίως με χρήση β αποκλειστών όμως σε ένα ποσοστό των ασθενών αντενδείκνυται η χρήση τους ή δεν είναι αποτελεσματική. Στην παρούσα μελέτη προτείνεται η χρήση ενός εναλλακτικού πρωτοκόλλου με ιβαμπραδίνη, κυρίως στους ασθενείς αυτούς.

PDF