Προγνωστικοί παράγοντες έκβασης μετά την ανακοπή

  Μαρία Σ. Μπόνου Καρδιολογικό τμήμα, ΓΝΑ Λαϊκό Μαρίνα Σκουλούδη Καρδιολογικό τμήμα, ΓΝΑ Λαϊκό Περίληψη Τα 2/3 των ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε κωματώδη κατάσταση μετά από καρδιακή ανακοπή (ΚΑ) θα πεθάνουν από υποξαιμική-ισχαιμική εγκε-φαλική βλάβη. Οι τρέχουσες οδηγίες συνιστούν η νευρολογική πρόγνωση να γίνεται στις 72 ώρες μετά την ΚΑ. Η πλειονότητα των μελετών νευρολογικής πρόγνωσης έχουν χαμηλή ποιό-τητα αποδεικτικών στοιχείων, τα λάθη είναι πολύ πιθανά[…]