Β-Αποκλειστές με Αγγειοδιασταλτική Δράση: Μια Διαφορετική Κατηγορία Αντιυπερτασικών Φαρμάκων;

  Οι β-αποκλειστές έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από 40 χρόνια στην θεραπεία της υπέρτασης. Η αρχική αποδοχή τους ως κατηγορία αντιυπερτασικών φαρμάκων πρώτης γραμμής, στις αρχές της δεκαετίας του 1970, βασίστηκε κυρίως στα εξαιρετικά δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε σύγκριση, με τα άλλα διαθέσιμα αντιυπερτασικά φάρμακα εκείνης της εποχής, ή με εικονικό φάρμακο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η χρήση των φαρμάκων αυτών ως θεραπεία πρώτης γραμμής για την αρτηριακή υπέρταση,[…]