Διάρκεια Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής Μετά από Αγγειοπλαστική

  Η εμφάνιση των στεφανιαίων μεταλλικών ενδοπροθέσεων στα μέσα της δεκαετίας του ’80 αποτέλεσε σταθμό στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Ταυτόχρονα όμως γεννήθηκαν δύο νέες νοσολογικές οντότητες, δυνητικά θανατηφόρες: η επαναστένωση και η θρόμβωση της στεφανιαίας ενδοπρόθεσης.1 Η συχνότητα της επαναστένωσης ελαττώθηκε με την χρήση των ενδοπροθέσεων που εκλύουν φάρμακο (Drug Eluting Stents, DES), ενώ η θρόμβωση της ενδοπρόθεσης σχεδόν εξαλείφθηκε με την εμφάνιση των νεότερης γενιάς DES καθώς επίσης[…]

Πολυαγγειακή νόσος: Πλήρης ή σταδιακή επαναιμάτωση;

Σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος (ΠΣΝ) απαντάται σε περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων. Η πλήρης επαναιμάτωση αποτελεί ζητούμενο διότι έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την πρόγνωση και μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα.