Κλινικές Επιπτώσεις της Ηχωκαρδιογραφικής Εξέτασης της Λειτουργικότητας της Δεξιάς Κοιλίας κατά τον Επιμήκη Άξονα με τις Νεότερες Τεχνικές

Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αθηνών “ΚΑΤ” Καρδιολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής Ευρωκλινική Αθηνών

Διάρκεια Διπλής Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής Μετά από Αγγειοπλαστική

  Η εμφάνιση των στεφανιαίων μεταλλικών ενδοπροθέσεων στα μέσα της δεκαετίας του ’80 αποτέλεσε σταθμό στην αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου. Ταυτόχρονα όμως γεννήθηκαν δύο νέες νοσολογικές οντότητες, δυνητικά θανατηφόρες: η επαναστένωση και η θρόμβωση της στεφανιαίας ενδοπρόθεσης.1 Η συχνότητα της επαναστένωσης ελαττώθηκε με την χρήση των ενδοπροθέσεων που εκλύουν φάρμακο (Drug Eluting Stents, DES), ενώ η θρόμβωση της ενδοπρόθεσης σχεδόν εξαλείφθηκε με την εμφάνιση των νεότερης γενιάς DES καθώς επίσης[…]

Πολυαγγειακή νόσος: Πλήρης ή σταδιακή επαναιμάτωση;

Σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος (ΠΣΝ) απαντάται σε περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων. Η πλήρης επαναιμάτωση αποτελεί ζητούμενο διότι έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την πρόγνωση και μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα.