Σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος (ΠΣΝ) απαντάται σε περίπου το ήμισυ των περιπτώσεων. Η πλήρης επαναιμάτωση αποτελεί ζητούμενο διότι έχει αποδειχτεί ότι βελτιώνει την πρόγνωση και μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα.

PDF