Δομικές Καρδιοπάθειες ΙΙΙ: Aποκλεισμός ωτίου αριστερού κόλπου

O αποκλεισμός του ωτίου του αριστερού κόλπου (ΑΩΑΚ) έχει προταθεί ως εναλλακτική της καθιερωμένης αντιπηκτικής αγωγής μέθοδος για την πρόληψη της συστηματικής θρομβοεμβολής σε ασθενείς με μη-βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή (ΜΒΚΜ). Οι διαφορετικές συσκευές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχουν εφάμιλλη των αντιπηκτικών αποτελεσματικότητα στην πρόληψη θρομβοεμβολών με σημαντικά λιγότερες απώτερες αιμορραγικές επιπλοκές.