Ο ρόλος της δυναμικής υπερηχοκαρδιογραφίας στην ανεπάρκεια μιτροειδούς

  Νικόλαος Τσιγαρίδας Καρδιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» Κωνσταντίνος Μπάκας Δημήτριος Πατσούρας Καρδιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» Περίληψη Γυναίκα 72 ετών με ατομικό ιστορικό προσθίου εμφράγματος και πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στον πρόσθιο κατιόντα, παραπέμπεται για υπερηχοκαρδιογράφημα λόγω δύσπνοιας προσπαθείας. Η απεικόνιση με έγχρωμο Doppler από το παραστερνικό παράθυρο αναδεικνύει την ύπαρξη σημαντικής ανεπάρκειας μιτροειδούς με συνύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Κατά την πορεία της υπερηχογραφικής μελέτης η βαρύτητα της[…]