Νικόλαος Τσιγαρίδας
Καρδιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Κωνσταντίνος Μπάκας

Δημήτριος Πατσούρας

Καρδιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

Περίληψη

Γυναίκα 72 ετών με ατομικό ιστορικό προσθίου εμφράγματος και πρωτογενούς αγγειοπλαστικής στον πρόσθιο κατιόντα, παραπέμπεται για υπερηχοκαρδιογράφημα λόγω δύσπνοιας προσπαθείας. Η απεικόνιση με έγχρωμο Doppler από το παραστερνικό παράθυρο αναδεικνύει την ύπαρξη σημαντικής ανεπάρκειας μιτροειδούς με συνύπαρξη πνευμονικής υπέρτασης. Κατά την πορεία της υπερηχογραφικής μελέτης η βαρύτητα της ανεπάρκειας της μιτροειδούς μειώνεται και γίνεται ήπια, με μείωση της συστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας. Το παραπάνω περιστατικό αποδεικνύει ότι η βαλβιδική νόσος, παρότι εκτιμάται στις περισσότερες περιπτώσεις σε ηρεμία, στην πραγματικότητα πρόκειται εμπεριέχει ένα σημαντικό δυναμικό στοιχείο.

PDF