Κριτήρια Καταλληλότητας Χρήσης της Δυναμικής Υπερηχοκαρδιογραφίας στην Σύγχρονη Καρδιολογία

  H δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία είναι μία διαδεδομένη αναίμακτη τεχνική με διαδρομή 30 ετών, που εφαρμόζεται συνήθως για την περαιτέρω αξιολόγηση ασθενών με γνωστή ή πιθανή ισχαιμική νόσο, αν και προοδευτικά προσετέθησαν νέα κλινικά σενάρια χρήσης της, όπως η συστολική ή διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια, η μη ισχαιμική νόσος, η βαλβιδική νόσος, η πνευμονική υπέρταση, η αθλητική καρδιά, οι συγγενείς καρδιοπάθειες ή ακόμα και η εκτίμηση μεταμοσχευμένης καρδιάς. Μπορεί να πραγματοποιηθεί ή[…]