Επίδραση της Mακροπρόθεσμης Aναστολής του TNF-α με Ιnfliximab στη Συστροφή της Αριστερή Κοιλίας σε Ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

  Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡA) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος, με επίπτωση 1-2% στις Δυτικές χώρες.1 Συστηματική φλεγμονή που σχετίζεται με ΡA συμβάλλει στην αύξηση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας.2,3 Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων άλφα (TNF-α) παίζει ένα ρόλο κλειδί στην παθογένεση της RA, η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (LV), αναδιαμόρφωση της LV, απόπτωση των μυοκαρδιακών και δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων.4 Οι αναστολείς TNF θα μπορούσαν[…]