Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡA) είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος, με επίπτωση 1-2% στις Δυτικές χώρες.1 Συστηματική φλεγμονή που σχετίζεται με ΡA συμβάλλει στην αύξηση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας.2,3 Ο παράγοντας νέκρωσης όγκων άλφα (TNF-α) παίζει ένα ρόλο κλειδί στην παθογένεση της RA, η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας (LV), αναδιαμόρφωση της LV, απόπτωση των μυοκαρδιακών και δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων.4 Οι αναστολείς TNF θα μπορούσαν να μειώσουν τη συχνότητα της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με ΡA.5 Το infliximab είναι ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του ΤΝΡ-α, και είναι μία από τις θεραπείες εκλογής για ΡA η οποία βοηθά επίσης στη βελτίωση της συστολικής λειτουργίας της LV και στη μείωση του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου.

PDF