Συστάσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής για τη διαχείριση των εγκύων ασθενών με καρδιακή νόσο

Η αιμοδυναμική επιβάρυνση κατά την κύηση μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση επιπλοκών στις έγκυες με καρδιακή νόσο. Σε περίπτωση γνωστού ιστορικού καρδιαγγειακής νόσου, η συμβουλευτική θα πρέπει να λάβει χώρα πριν την εγκυμοσύνη. Για την εκτίμηση του κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών από το καρδιαγγειακό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η τροποποιημένη ταξινόμηση κατά WHO. Όταν ο κίνδυνος είναι μέτρια ή σημαντικά αυξημένος, η έγκυος θα πρέπει να παρακολουθείται από ειδική ομάδα κύησης.