Χρόνιες Ολικές Αποφράξεις

Οι χρόνιες ολικές αποφράξεις (CTO) αποτελούν μια ανατομική υποκατηγορία αθηρωματικών βλαβών των στεφανιαίων αρτηριών, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως προς τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση και σαφή προγνωστική βαρύτητα.