Οι χρόνιες ολικές αποφράξεις (CTO) αποτελούν μια ανατομική υποκατηγορία αθηρωματικών βλαβών των στεφανιαίων αρτηριών, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες ως προς τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση και σαφή προγνωστική βαρύτητα.

PDF