Διαχωρισμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ο Ρόλος των Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στην Καρδιολογία

  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα απο τη συζήτηση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στο πλαίσιο του 11ου συνεδρίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας απο τους τρείς βασικόυς πυλώνες που απαρτίζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα δηλαδή: 1. Αγωγή-Προαγωγή και άρα πρόληψη και προάσπιση της υγείας 2. Διάγνωση, περιθαλψη και θεραπεία 3. Παρακολούθηση , αποκατάσταση και κοινωνική ενανένταξη ή τελική φροντίδα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.) στην Ελλάδα περιλαμβάνει μόνο τον δεύτερο.[…]

Ο Ρόλος του Ελεύθερου Επαγγελματία Ιατρού στο Σημερινό Σύστημα Υγείας

  Ποιος είναι ο ρόλος του ελεύθερου επαγγελματία Ιατρού; • Ιατρός που έχει ανοίξει το ιατρείο του και εργάζεται σε αυτό παρέχοντας στο μέγιστο βαθμό τις καλύτερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες • Ιατρός που σε κάθε περιστατικό που καλείται να αντιμετωπίσει κρίνεται άμεσα για την επιστημονική του κατάρτιση με βάση τη διάγνωση του και του αποτελέσματος της θεραπείας που θα συστήσει. • Ιατρός που δεν γνωρίζει ημέρες αργίας, διακοπών και ξεκούρασης[…]