Σύμφωνα με τα συμπεράσματα απο τη συζήτηση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στο πλαίσιο του 11ου συνεδρίου της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας απο τους τρείς βασικόυς πυλώνες που απαρτίζουν την πρωτοβάθμια φροντίδα δηλαδή:
1. Αγωγή-Προαγωγή και άρα πρόληψη και προάσπιση της υγείας
2. Διάγνωση, περιθαλψη και θεραπεία
3. Παρακολούθηση , αποκατάσταση και κοινωνική ενανένταξη ή τελική φροντίδα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (Π.Φ.Υ.) στην Ελλάδα περιλαμβάνει μόνο τον δεύτερο. Οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν καμία επίσημη σύνδεση μεταξύ τους και δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα παραπομπών στην δευτεροβάθμια περίθαλψη καθώς και η αντίστοιχη αναφορά προς την πρωτοβάθμια.

PDF