Επώδυνος αποκλεισμός του αριστερού σκέλους του δεματίου του His: ένα σύνδρομο με ιδιαίτερη κλινική σημασία

Η αξιολόγηση των γραμμών «Β» μέσω της υπερηχογραφίας πνεύμονα αποτελεί σήμερα σημαντικό κλινικό εργαλείο για τον καρδιολόγο. Σε ασθενείς με πνευμονική συμφόρηση, οι γραμμές «Β» μπορούν να εμφανιστούν ως διάχυτες, πολλαπλές, αμφοτερόπλευρες γραμμές «δίκην ουράς κομήτη» και μπορούν γρήγορα και εύκολα να ανιχνευθούν με τη χρήση του ηχοβολέα διαμέσου των μεσοπλεύριων διαστημάτων του θώρακα. Η ενσωμάτωση της υπερηχογραφίας πνεύμονα και ειδικότερα της αξιολόγησης της παρουσίας των γραμμών «Β» στην ολιστική[…]

Επιπλοκές επεμβάσεων Διαδερμικής Στεφανιαίας Επαναιμάτωσης Μέρος Ι: Διαχωρισμοί, ρήξεις και διατρήσεις

Oι διαχωρισμοί και οι διατρήσεις αποτελούν οδυνηρές επιπλοκές στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο με κίνδυνο για τη ζωή του ασθενή. Η σωστή προετοιμασία του επεμβατικού καρδιολόγου προϋποθέτει γνώσεις που οδηγούν στην πρόληψη, την δυνατότητα άμεσης αναγνώρισής τους και την ετοιμότητα της αντιμετώπισης. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια ανασκόπηση των παραπάνω μεθόδων με σκοπό την βελτίωση των αποτελεσμάτων στο αιμοδυναμικό εργαστήριο.