Ο κατακερματισμός του QRS στο ΗΚΓ ως δείκτης κινδύνου σε καρδιαγγειακές παθήσεις

  Η εξέλιξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει στη μελέτη και ανάπτυξη διαφόρων αναίμακτων δεικτών με στόχο τη διαστρωμάτωση κινδύνου των ασθενών με καρδιακή νόσο για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο (ΑΚΘ). Αν εξαιρέσουμε το κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (ΚΕΑΚ) λίγοι είναι οι δείκτες που χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πράξη για την διαστρωμάτωση αρρυθμιολογικού κινδύνου σε ασθενείς με καρδιακή νόσο. Ο κατακερματισμός του QRS (fQRS) φαίνεται να μην έχει προγνωστική[…]

Δομικές Καρδιοπάθειες ΙΙ: Διαδερμική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας

Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (mitral valvere gurgitation – MR) είναι από τις συχνότερες βαλβιδοπάθειες στο γενικό πληθυσμό. Σε νοσηλευόμενους ασθενείς αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή βαλβιδοπάθεια (μετά τη στένωση της αορτικής βαλβίδας). Με βάση την αιτία η MR διακρίνεται σε πρωτοπαθή ή οργανική που οφείλεται σε δυσλειτουργία της μιτροειδικής συσκευής και σε δευτεροπαθή (λειτουργική και ισχαιμική) που αποδίδεται σε δυσλειτουργία και αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας.