Η ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (mitral valvere gurgitation – MR) είναι από τις συχνότερες βαλβιδοπάθειες στο γενικό πληθυσμό. Σε νοσηλευόμενους ασθενείς αποτελεί τη δεύτερη πιο συχνή βαλβιδοπάθεια (μετά τη στένωση της αορτικής βαλβίδας). Με βάση την αιτία η MR διακρίνεται σε πρωτοπαθή ή οργανική που οφείλεται σε δυσλειτουργία της μιτροειδικής συσκευής και σε δευτεροπαθή (λειτουργική και ισχαιμική) που αποδίδεται σε δυσλειτουργία και αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας.

PDF