Η Εξελικτική Αντίληψη περί Φαρμακευτικής Αγωγής στη Σταθερή Στεφανιαία Νόσο: Από τα Νιτρώδη στους Αναστολείς της Ιντερλευκίνης-1

  H θεραπευτική της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) έχει διέλθει πολλά και διαφορετικά στάδια. Την αμιγώς συμπτωματική αντιμετώπιση της ισχαιμίας με φάρμακα όπως τα νιτρώδη – τα οποία αναφέρονται στην ιατρική βιβλιογραφία ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα- ακολούθησε η ευρεία εφαρμογή της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης και πολύ αργότερα της αγγειοπλαστικής και της τοποθέτησης ενδοπροθέσεων, που πέραν της συμπτωματικής αντιμετώπισης οδηγούσαν σε αύξηση της επιβίωσης και βελτίωση της πρόγνωσης των στεφανιαίων[…]