Αξονική Τομογραφία Στεφανιαίων Αγγείων

  Η  διαδερμική στεφανιαία αγγειογραφία είναι η αποδεκτή μέθοδος εκλογής απεικόνισης και αξιολόγησης της αθηροσκλήρυνσης των στεφανιαίων αρτηριών και παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Με την επιπρόσθετη χρήση νεότερων τεχνικών, βασισμένων σε καθετήρες, μπορεί να εκτιμηθεί η αιμοδυναμική βαρύτητα μίας απόφραξης (μέτρηση ταχύτητας ροής και κλίση πίεσης) ή να απεικονισθεί το τοίχωμα των αρτηριών (π.χ. με ενδοστεφανιαίους υπερήχους). Η στεφανιογραφία, όμως, παραμένει μια αιματηρή επέμβαση υψηλού κόστους με[…]

Αξονική Στεφανιογραφία: Το παρόν και το μέλλον στην καρδιαγγειακή απεικόνιση

Η αξονική στεφανιογραφία (ΑΣ) αποτελεί μια αξιόπιστη μη επεμβατική απεικονιστική μέθοδος για την ανίχνευση της στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Χάρη στην μεγάλη αρνητική προγνωστική αξία της συστήνεται πλέον ως πρώτη απεικονιστική εξέταση σε άτομα χαμηλού έως ενδιάμεσου βαθμού κινδύνου (pretest probability) για αποφρακτική ΣΝ. Είναι η μόνη αναίμακτη απεικονιστική εξέταση που έχει την ικανότητα αναγνώρισης της μη αποφρακτικής ΣΝ με αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της υψηλού κινδύνου πλάκας ενώ το FFR CT[…]