Η  διαδερμική στεφανιαία αγγειογραφία είναι η αποδεκτή μέθοδος εκλογής απεικόνισης και αξιολόγησης της αθηροσκλήρυνσης των στεφανιαίων αρτηριών και παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα άμεσης θεραπευτικής αντιμετώπισης. Με την επιπρόσθετη χρήση νεότερων τεχνικών, βασισμένων σε καθετήρες, μπορεί να εκτιμηθεί η αιμοδυναμική βαρύτητα μίας απόφραξης (μέτρηση ταχύτητας ροής και κλίση πίεσης) ή να απεικονισθεί το τοίχωμα των αρτηριών (π.χ. με ενδοστεφανιαίους υπερήχους). Η στεφανιογραφία, όμως, παραμένει μια αιματηρή επέμβαση υψηλού κόστους με μικρό αλλά μη αμελητέο κίνδυνο επιπλοκών, ενώ οι νεότερες τεχνικές, βασισμένες σε καθετήρες, είναι πολυδάπανες, χρονοβόρες και γίνονται μόνο σε εξειδικευμένα αιμοδυναμικά εργαστήρια. Αυτό οδήγησε στην αναζήτηση αναίμακτης τεχνικής απεικόνισης των στεφανιαίων αρτηριών. Από το electron beam computed tomography στην πολλαπλών τομών αξονική τομογραφία.1 Η αξονική τομογραφία και μάλιστα η αξονική τομογραφία των στεφανιαίων αγγείων (ή απλά αξονική στεφανιογραφία) έχει κάνει μία ταχεία εντυπωσιακή πορεία εξέλιξης από το spiral computed tomography στις αρχές του 1990 στο 64 τομών το 2004 και 2005 και στον αξονικό τομογράφο 64 διπλής λυχνίας, των 256 και των 320 τομών, που επιτρέπει τη λήψη εικόνων σε έναν μόνο καρδιακό κύκλο. Η πολλαπλών τομών αξονική στεφανιογραφία παρέχει πληροφορίες για την απουσία ή παρουσία στεφανιαίας νόσου και για τα χαρακτηριστικά της αθηρωματικής πλάκας.

PDF