Συνταγογράφηση της Αερόβιας Άσκησης σε Προγράμματα Καρδιακής Αποκατάστασης

Εργαστήριο Καρδιοαναπνευστικής Δοκιμασίας Κόπωσης, Άσκησης και Αποκατάστασης, Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Περίληψη Η άσκηση αποτελεί σημείο αναφοράς και πυλώνα της αποκατάστασης καρδιολογικών ασθενών. Μια βασική μορφή άσκησης για την υλοποίηση των στόχων της Αποκατάστασης είναι η αερόβια άσκηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής αποτελεί η ένταση, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με διαφορετικές μεθόδους. Οι μέθοδοι αυτοί περιλαμβάνουν την υποκειμενική αίσθηση προσπάθειας, την ισχύ/ έργο, την[…]