Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Διαχείριση και Πρώιμη Έκβαση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στην Ελλάδα: Η Μελέτη PHAETHON

  Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) αντιπροσωπεύουν μια δύσκολη και απαιτητική κλινική οντότητα που εξακολουθεί να παραμένει η συχνότερή αιτία επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο και περικλείει υψηλό κίνδυνο νοσοκομειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην νοσηρότητα και θνησιμότητα μέσω της βελτίωσης των μεθόδων θεραπείας τα τελευταία χρόνια, οι ασθενείς με ΟΣΣ παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων και του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της[…]

Η συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην υπερηχοκαρδιογραφία

Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπερηχοκαρδιογραφία καθιστά δυνατή την ακριβή, σταθερή και αυτοματοποιημένη ερμηνεία των υπερηχοκαρδιογραφημάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο εσφαλμένων διαγνώσεων, λόγω της ύπαρξης μεταβλητότητας και διαφοράς εμπειρίας μεταξύ των χειριστών.