Η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπερηχοκαρδιογραφία καθιστά δυνατή την ακριβή, σταθερή και αυτοματοποιημένη ερμηνεία των υπερηχοκαρδιογραφημάτων, μειώνοντας τον κίνδυνο εσφαλμένων διαγνώσεων, λόγω της ύπαρξης μεταβλητότητας και διαφοράς εμπειρίας μεταξύ των χειριστών.

PDF