Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά, Διαχείριση και Πρώιμη Έκβαση των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων στην Ελλάδα: Η Μελέτη PHAETHON

  Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα (ΟΣΣ) αντιπροσωπεύουν μια δύσκολη και απαιτητική κλινική οντότητα που εξακολουθεί να παραμένει η συχνότερή αιτία επείγουσας εισαγωγής στο νοσοκομείο και περικλείει υψηλό κίνδυνο νοσοκομειακής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην νοσηρότητα και θνησιμότητα μέσω της βελτίωσης των μεθόδων θεραπείας τα τελευταία χρόνια, οι ασθενείς με ΟΣΣ παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής ισχαιμικών επεισοδίων και του θανάτου. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της[…]

Διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση στην χρόνια στεφανιαία νόσο

Η αγγειοπλαστική αποτέλεσε μία επαναστατική μέθοδο αντιμετώπισης των στεφανιαίων στενώσεων τόσο σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα όσο και στη χρόνια στεφανιαία νόσο (ΣΝ). Ωστόσο, η αξία της όσον αφορά την πρόγνωση των ασθενών με χρόνια ΣΝ δεν είναι σαφής. Αυτό που φάνηκε μετά από χρόνια μελετών, μεγάλη πρόοδο στα υλικά και τις τεχνικές της μεθόδου αλλά και την αντιθρομβωτική αγωγή, είναι ότι η αγγειοπλαστική δεν μειώνει τη θνητότητα και τα μελλοντικά[…]