Η αγγειοπλαστική αποτέλεσε μία επαναστατική μέθοδο αντιμετώπισης των στεφανιαίων στενώσεων τόσο σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα όσο και στη χρόνια στεφανιαία νόσο (ΣΝ). Ωστόσο, η αξία της όσον αφορά την πρόγνωση των ασθενών με χρόνια ΣΝ δεν είναι σαφής. Αυτό που φάνηκε μετά από χρόνια μελετών, μεγάλη πρόοδο στα υλικά και τις τεχνικές της μεθόδου αλλά και την αντιθρομβωτική αγωγή, είναι ότι η αγγειοπλαστική δεν μειώνει τη θνητότητα και τα μελλοντικά εμφράγματα σε ασθενείς που δεν πάσχουν από κάποιο οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

PDF