Λειτουργική Ανεπάρκεια Τριγλώχινας. Νεότερα Δεδομένα

Δημήτριος Μπίσμπος Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη Δημήτριος Κετίκογλου Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη Περίληψη Τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί διεθνώς σημαντικά το ερευνητικό ενδιαφέρον για την ανεπάρκεια της τριγλώχινας και ιδιαίτερα για τη λειτουργική μορφή της, λόγω του σημαντικού επιπολασμού της νόσου στο γενικό πληθυσμό. Η διάγνωση γίνεται πλέον εύκολα με τη χρήση ποικίλων τεχνικών του υπερηχοκαρδιογραφήματος, ενώ η σταδιοποίηση της είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πρόγνωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η[…]